Mimarlık Kentleşmenin Neresinde?
Antalya
Platform Sonrası Yazı
Yazdırılabilir Sayfa

Platform Toplantısı’ndan İzlenimler

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından Kale Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Platform toplantılarının 2004-2005 dönemindeki ikinci toplantısı 27 Kasım 2004 Perşembe günü Antalya’da gerçekleşti.

Toplantının yöneticisi İhsan Bilgin ve tartışmacılar Emre Arolat, Osman Aydın, Mert Eyiler, İsmail Kahyaoğlu “Mimarlık Kentleşmenin Neresinde” sorusunun cevaplarını Antalya örneği üzerinde aradılar.

Antalya’da Kentleşme
Antalya’da 1950-1960’larda sanayi merkezlerinin -İstanbul, İzmir- yaşadığı hızlı büyümenin tersine, 1980’lere kadar yavaş bir gelişme yaşadı.

Yeni hükümetin “Turizm Teşvik Yasası” ile turizm merkezi ilan edilen kent, hızla göç aldı. Kentin nüfusu 150.000, 200.000 iken, yirmi sene içinde 700.000, 800.000 oldu. Bu hızlı gelisme kentlesmenin mimarlığı ilgilendiren sonucunu ortaya çıkardı. İyi yapılıyor, kötü yapılıyor sorgulanmadan üretilen konutlar, yerel yönetimlerin bu konuda sergilediği tutarsız tavır ve sonuç kuralları ve kullanıcısı olmayan konutlar.

İhsan Bilgin’in yaptığı giriş konuşmasının üzerine, Mimarlar Odası Başkanı Osman Aydın ve İsmail Kahyaoğlu Antalya’da yapı üretimi, mimarların üretimdeki rolü ve Mimarlar Odasının kent ile kurduğu ilişkiden bahsetti.

Emre Arolat ve Mert Eyiler, “nasıl yapmalıyız?” başlığı altında İhsan Bilgin’in kent ölçeği için yaptığı konuşmaya ek olarak yapı ölçeğinde, parçaların tarifi ve “itina “ üzerine konuştu.

Mert Eyiler, bütünü oluşturan küçük parçaların tespiti üzerine sokaktan “kare”ler aktardı.

Arkitera Mimarlık Merkezi
29 Kasım 2004 Pazartesi

 

Proje Sponsoru Proje Organizasyonu Copyright© 2006 - Arkitera Mimarlık Merkezi