Mimarlık Kentleşmenin Neresinde?
Eskişehir
Platform Sonrası Yazı
Yazdırılabilir Sayfa

Direnen şehir, Eskişehir...

Platform, Arkitera Mimarlık Merkezi’nin organizasyonu ve Kale Grubu’nun sponsorluğunda 4 Mart 2005 Cuma günü, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nün 2003 Salonu''nda gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi 2003 Salonu’nda Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Halit Halaç, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden şehir planlamacı Ali Ulu, mimarlık çalışmalarını Ankara’da sürdüren aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders veren Hasan Özbay, 2004 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanan Mimar Han Tümertekin, Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Kenan Güvenç, Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlileri mimarlık öğrencileri, mimarlar ve yerel yönetimden gelen kalabalık izleyici kitlesiyle İhsan Bilgin’in moderatörlüğünde 3 saati aşan zevkli ve interaktif bir ortamda tartışıldı.

Platform öncesi yapılan kent turunda Ali Ulu’nun anlatımı ile Eskişehir’in kentleşme sürecindeki sorunları gözlemlendi.

Platformun moderatörü İhsan Bilgin’in giriş konuşmasında yapılan kent turunda gözlemlenen sorunlu noktalarının altını çizerek, platformun formatını anlatması ve konuşmacıları tanıtması ile platform başladı.

Eskişehir’in bugünkü formunu 1923-1950 yılları arasında aldığını belirten Ali Ulu, Eskişehir’in 1984 yılına kadar bir imar planının olmamasının bugünkü sorunların temelini oluşturduğunu belirtti. Türkiye’deki kentler içinde en yoğun dokuya sahip Eskişehir’in en önemli sorunu olarak kent belleğinin olmamasının ve kentin sürekli değişmesinin olduğunu söyledi. Odunpazarı Dönüşüm Projesi, Taşbaşı Ticaret Merkezi’nin dönüşüm projesi mezarlıklar diğer konuşmacılar gibi Ali Ulu’nun da kentte sorun olarak saydığı projeler arasında yer aldı.

Kentin çok sayıda farklı bölgelere yayılmış ve bu bölgeler arasında ilişkiyi sağlayan geçişlerin olmamasının Eskişehir’in gelişememesinde önemli rol oynadığını belirten Hasan Özbay, Porsuk Nehri’nin de kentle ilişki kuramayışını vurguladı. Kentteki üniversite ve askeri kurumlardan dolayı kaygan bir nüfusa sahip olan Eskişehir’in kent imgelerinden yoksun olduğu Hasan Özbay’ın önemle üzerinde durduğu noktalardı.

Sözü Hasan Özbay’dan alan Kenan Güvenç mizahi yorumlarıyla, devletin yasama süreçlerinde yaşanan aksaklıkları aktardı. Kentteki öğrenci nüfusunun yoğun olarak var olmasının aslında kent mekanlarının oluşabilmesinde bir fayda sağladığını söyleyen Güvenç, kentte yaşanların kenti sosyalleştirebileceğinden, yeni mekanları kent içine sokabilme gücünden bahsetti.

Yapılan kent turundan sonra Eskişehir’de son dönemlerde yapılmış nitelikli bir bina göremediğini söyleyerek sözlerine başlayan Han Tümertekin kentte iki sorunlu noktanın altını çizdi; bunlardan ilki, ne pahasına olursa olsun farklı olma amacı güdülerek yapılmış binalar, ikincisi ise karikatür olarak nitelendirdiği, eskiyi yeniden yapma düşüncesi idi.

İhsan Bilgin, bu noktada Odunpazarı Bölgesi’ne değinerek buradaki ironiyi şöyle değerlendiriyor; eski evlere benzer ev yapma yada birşey yapıp onu ev zannetme hali...

Bu çerçeve içinde geçen “Mimarlık Kentleşmenin Neresinde” başlıklı Platform sorunlara çözüm ararken hem konuşmacılar hem de toplantıyı forum havasına sokan izleyiciler birçok ortak sorunda fikir birliğine vardılar.

Platform sonunda ortaya çıkan sorunların en başında yerel yönetimlerin proje üretme kaygısınının mimarlığın kent dışına atılmasına yol açtığı idi. Küçük kentler gibi Eskişehir’in kentleşmede yaşadığı bir diğer büyük sorun ise kentin küçük ve kent halkının grift ilişkileri ve bu ilişkiler sonunda söylenmesi gereken ve istenilenlerin bazı engellemelerle karşılaşarak ortaya konulamaması idi.

Bir çok kentte olduğu gibi Eskişehir’de de kent dokusuna, geleneğine uygun malzeme ve kent mobilyası kullanılmamasından dolayı görsel bir kirlenme yaşaması sorunlardan bir diğeri olarak ortaya konuldu.

Son ve en önemli sorun, Eskişehir ekonomisinin dayandığı beslendiği sanayi, ticaret bölgesini olması, yatırımların yapılması, göç alıp vermenin sabit olması ve kozmopolit insan profili çizilebilmesine rağmen neden mimari alanda gelişemeyen bir kent olduğu idi.

Eskişehir Platformu konuşmacıların ve izleyenlerin kafasında bu soruyu bırakarak AMV Genç Mimar Ödülü 2004 Sergisi''nin izlenmesinin ardından yapılan kokteyl ile son buldu. Arkitera Mimarlık Merkezi’nin bir sonraki durağı ise 1 Nisan 2005 Cuma günü Trabzon’da olacak.

Müge A.Velioğlu - Arkitera Mimarlık Merkezi
07 Mart 2005 Pazartesi

 

Proje Sponsoru Proje Organizasyonu Copyright© 2006 - Arkitera Mimarlık Merkezi