Mimarlık Kentleşmenin Neresinde?
Ana Tema
Yazdırılabilir Sayfa

Platform 2004 - 2005 Ana Tema: "Mimarlık Kentleşmenin Neresinde?"

Türkiye kentleri son yarım yüzyıl içinde hızla kabuk değiştirdi. Tarihin derinliklerinden gelen izler ya tamamen silindi ya da toz-dumanın ardındaki kuytu köşelere saklandılar. Üstelik çok katmanlı bir değişimdi bu: Kadim geçmişin izleriyle birlikte, hatta kimi zaman ondan daha da önce, bir önceki hamlenin izlerini silip süpürüyordu. Yapılı çevre üretimine dair birikimi ile fiziki değişimi yönlendirmesi beklenen mimarlık mesleği, bu enerjik olduğu kadar yıkıcı da olabilen dönüşüm dinamiklerinin dişlileri arasında kendine sağlam ve kalıcı bir rol biçemedi, işlevsel bir konum edinemedi. Dişlilerin arasında ezilerek marjinalize oldu.

Son zamanlarda modernleşmenin, sosyal değişmenin ve kentleşmenin yeni eşiklerinden söz ediliyor: Nüfus artış hızının yavaşladığı ve stabilizasyona doğru meylettiği, kentlere göç eğiliminin hız kestiği yönünde güçlü işaretler var. 50 yıllık birikim ve modernleşmenin bu yeni eşikleri kentlerin üretimi üzerinde nasıl bir etkide bulunacak? Köklü bir geleneğe ve inşaat kültürüne sahip olan, 19. ve 20. yüzyılın erken modernleşme dönemlerinde de kendini yenileyerek imar faaliyetleri üzerinde etkin olan mimarlık mesleği, bu süreç içinde etkin rol oynayan bir aktör haline gelebilecek mi? Diğer aktörlerin arasında kendine aktif ve dönüştürücü bir rol biçebilecek mi?

Arkitera Platform toplantıları farklı kentlerin kendilerine has yapılanmaları ve özgün koşulları üzerinden bu soruların yanıtlarını arayacak.

Prof. Dr. İhsan Bilgin (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

 

Proje Sponsoru Proje Organizasyonu Copyright© 2006 - Arkitera Mimarlık Merkezi